Trên Bốn Vùng Chiến Thuật

[Lời Bài Hát]

Tôi thường đi đó đây Bùn đen in dấu giày Lửa thù no đôi mắt Chân nghe lạ từng khu chiến thuật Áo đường xa không ấm gió phương xa Nghìn đêm vắng nhà. Mây mù che núi cao Rừng sương che lối vào Đồng ruộng mông mênh nước Đêm đêm nằm đường ngăn bước thù Áo nhà binh thương lính, lính thương quê Vì đời mà đi. Gio Linh đón thây giặc về làm phân xanh cây lá Pleime gió mưa mùa Tây Ninh nắng nung người Mà trận địa thì loang máu tươi Đồng Tháp vắng bóng hồng, tôi yêu ai? Ân tình theo gót chân Bọn đi xa đánh trận Gặp gỡ trong cơn lốc Xưng tao gọi mày thương quá gần Bốn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng Của vạn người thân.