Trái Tim Ngục Tù

[Lời Bài Hát]

Anh đã gọi em, lời buồn chân mây Anh đã chờ em, đến khi lá bay Anh đã nhiều lần, bắt gặp mình trong gương Chẳng hiểu vì sao, đời mình mãi lao đao. Xuân đến rồi đi, ngày tàn nắng ấm Em đến rồi đi như cơn sóng ngầm Anh đã một lần, một lần được biết yêu em Để bây giờ chỉ biết yêu em một mình. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù Anh yêu em, yêu em đến ngàn thu Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù Anh yêu em, yêu em đến ngàn thu. Đến bao giờ, anh tự hỏi đến bao giờ Anh mới quên được em. Anh đã tìm em, từ muôn kiếp trước Anh đã gặp em, để cho xót thương Nhưng dẫu ngàn lần, trăm ngàn lần phải khổ đau Anh xin bằng lòng, cho anh được biết yêu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù Anh yêu em, yêu em đến ngàn thu Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù Anh yêu em, yêu em đến ngàn thu.