Thiên Duyên Tiền Định

[Lời Bài Hát]

Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào Phận nghèo chẳng dám ước cao Chỉ cần tình nghĩa với nhau Nếu ai tâm đầu ngõ lời làm nên giai ngẫu. Mười hai con giáp em đây cầm tinh quý mùi Cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số lắm con Muốn cho vuông tròn nhờ anh mai mối mối mai đưa tình. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo Tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào Anh ta tuổi chừng hai mươi mấy Quen lắm nhìn sơ em biết ngay Chẳng ai xa lạ, chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời Tình duyên đưa tới em ơi duyên định sẵn rồi Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi Thế gian ai cười, đầu năm lo cưới, cuối năm thêm người.