Nhạc Lính Đan Nguyên - Kẻ Ở Miền Xa, 24 Giờ Phép

[Lời Bài Hát]