Về Đâu Mái Tóc Người Thương

Đan Nguyên

Hồn lỡ sa vào đôi mắt em Chiều nao xõa tóc ngồi bên thềm Thầm ước nhưng nào đâu dám nói Khép tâm tư lại thôi Đường hoa vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần tay trắng tay Trời đông ngại gió lùa vai gầy Lầu kín trăng về không gối chiếu Gác cao ngăn niềm yêu Thì thôi mơ ước chi nhiều. Bên nhau sao tình xa vạn lý Cách biệt mấy Sơn Khê Ngày đi mắt em xanh biển sâu Mắt tôi rưng rưng sầu Lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu. Đường phố muôn màu sao thiếu em Về đâu làn tóc xõa bên thềm Lầu vắng không người song khép kín Nhớ em tôi gọi tên Chỉ nghe tiếng lá rơi thềm.

VIDEO