Tôi Chưa Có Mùa Xuân

Đan Nguyên

Đợi hai ba năm nữa, quê mình thôi khói lửa Mời xuân đến với tôi, giờ này còn nổi trôi Riêng tôi xin từ chối, mà xuân chán gì nơi. Nàng xuân chán gì nơi, xuân là của muôn người Mặc tình xuân lả lơi, xuân chẳng phải riêng ai Xuân đi rồi xuân tới, ngại rằng xuân kém tươi. Hai mươi mấy tuổi đời, ai đón ai mời Tôi chưa muốn trao lời, bản đàn xuân lả lơi Tơ lòng đang rối, xuân đến thêm buồn thôi. Hai mươi mấy xuân rồi, tôi vẫn đi hoài Nghe như vắng tiếng cười Chạnh vì non nước tôi Đang còn lửa khói, ôi xót xa đầy vơi. Đợi hai ba năm nữa, quê mình thôi khói lửa Mời xuân đến với tôi, giờ còn nặng hai vai Thân chinh nhân hồ hải, hỏi xuân có gì vui. Hỏi xuân có gì vui, xuân làm dáng cho đời Đẹp lòng giây phút thôi, ôi đất nước hai nơi Xuân đi làm sao tới, dặm dài xin chớ lui.

VIDEO