Tiếng Hát Nửa Đêm

Đan Nguyên

Lạy Chúa Ngôi Hai đã xuống trần Đời con lính trận ở núi rừng Ngoài ba năm lính gian khổ xa nhà Vì còn mãi chiến chinh Nên có lần bỏ quên đêm Chúa. Lạy Chúa quê con ở ngút trời Bầy trai đánh giặc bỏ xóm làng Để đêm thanh vắng chuông đổ thật buồn Đàn em đi lễ khuya Sân giáo đường hoang lạnh đìu hiu. Đôi khi con buồn Chúa chẳng trở lại đây Để con Chúa quên cả Thánh Kinh Đôi khi nghĩ rằng Chúa luôn có ở bên con Sao chiến chinh không của riêng ai. Đời lính con gian khổ đã nhiều Mừng đêm Chúa về chẳng ước gì Chỉ xin non nước qua cảnh điêu tàn Ngày mai đi lễ khuya Sân giáo đường sẽ rộn ràng vui.

VIDEO