Số Kiếp

Đan Nguyên

Tôi đã đi bên cạnh một người Trong con tim còn thương nhớ một người Một người gần bên nghe muôn trùng xa cách Một người ngàn khơi còn nợ lời yêu thương. Trong oan trái cuộc đời Bao cay đắng lòng người Tình yêu có một người Mà phải sống với một người Một người nợ không duyên Một người duyên không nợ Nên đời mãi đảo điên Nên đời còn lắm ưu phiền. Con nước trôi theo dòng đời vô tình Người đã xa chỉ là giấc mộng qua Và thời gian đi có bao giờ trở lại Thôi yên phận mình chờ phai kiếp nhân sinh.

VIDEO