Say

Đan Nguyên, Quốc Khanh

Uống rượu mà không say nào hay Uống rượu mà không say nào mê Xin mời anh nâng ly cùng tôi Nào ta cùng uống. Ta tìm về bên ly rượu cay Men nồng rượu ta quay cuồng say Tâm hồn ta bay theo trời mây Uống cho vui đêm này. Uống cho no nê trong tâm hồn ta Say cho quên đi sầu đau nhân thế. Có biết những lúc đã say thật say Rượu nào cay bằng men ái tình Mềm đôi môi ta cứ uống rượu với tình Rượu so với tình là rượu hơn. Ly rượu nào vơi trong chiều nay Má hồng nào phai trong vòng tay Ân tình chưa vui đã vội bay Người yêu nào thấy. Ta tìm về bên ly rượu cay Ðất trời còn quay ta còn say Má hồng dù phai trong vòng tay Uống đi uống cho thêm yêu đời.

VIDEO