Những Lời Này Cho Em

Đan Nguyên

Những lời này cho em Ta bỏ ta chưa nửa cuộc tình Thấy đam mê thể xác căng đầy Nghiêng ngửa cho dù hơn lần nghe đắng cay. Những lời này cho em Ta hờn ta khi đối mặt đời Đêm đơn côi chợt thấy đêm dài Tay bỏ tay rồi nên lạc lõng đôi nơi. Từ đó đôi mình buông xuôi tất cả như hai kẻ lạ Em gặp anh ngoảnh mặt, anh gặp em gục đầu Thoáng dài buồn hun hút đoạn buồn một lần qua. Những lời này cho em Ta đợi ta khắc khoải nửa đời Thôi đam mê thể xác rã rời Chết giữa đọa đày khi tàn mộng em ơi.

VIDEO