Lá Thư Trần Thế

Đan Nguyên, Giang Tử, Ngọc Minh

Lạy chúa con là lính trận ngoài biên Vì xa thành phố xa quá nên quên Đêm nay ngôi hai trời xuống Ánh sao lung linh muôn màu Con tưởng hoả châu soi tuyến đầu. Lạy chúa con là thiếu phụ miền quê Chồng con vì nước nên đã ra đi Hai ba năm chưa thoả chí Hết thu qua xuân sang hè Con đợi tàn đông mới tin về. Đạn xé không trung đêm đừng đêm vẫn nghe Từng lớp trai đi cho ngày mai vẫn đi Đêm nay người xuống đời Xin đem nguồn vui tới Những đôi môi lạnh cúi lâu không cười. Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh Vì cha là lính con thiết tha xin An vui cho người đầu tuyến Trẻ thơ yên tâm sách đèn Để mẹ hiền con hết ưu phiền.

VIDEO