Không Còn Nhớ Người Yêu

Đan Nguyên

Tôi không còn thương nhớ người yêu Từ em cô dâu sính lễ qua cầu Nỡ quên kỷ niệm ngày thơ ấu Trò chơi cưới hỏi đầy yêu dấu Tôi chú rể em làm cô dâu. Tôi không còn thương nhớ người ta Tìm vui thâu đêm quán nhỏ tay ngà Với ai chẳng lần mình quen biết Với ai chẳng cần gì tha thiết Tôi quên người quên cả chính tôi. Thuở xa xưa tôi ngây thơ nghĩ rằng Nếu khi vắng em rồi Chắc là tôi sẽ khó sống Để bây giờ em cho tôi hiểu đời Tôi đã mất em rồi Thì tôi cũng vậy mà thôi. Nên không còn thương nhớ đầy vơi Giờ ko yêu ai cũng chẳng yêu người Chỉ vui với cuộc đời đây đó Chỉ vui với bạn bè sương gió Tôi không còn thương nhớ đến ai.

VIDEO