Kẻ Ở Miền Xa

Đan Nguyên

Tôi ở miền xa, trời cao đất lạ Nhiều đông lắm hạ, nối tiếp đi qua Thiếu bóng đàn bà, đời không dám tới Đành viết cho tôi, nhạc tình sao lắm lời. Đơn vị thường khi nằm trên đất giặc Hẻm trong hãi hùng Tiếng hát môi em, tiếng hát ngọt mềm Người lam lính khổ viết bởi câu ca Vì tiền hay thiết tha. Xin đối diện một lần bên tôi Cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi Đến với tôi, hãy đến với tôi Đừng yêu lính bằng lời. Đêm nằm miền xa, trời cao đất hạ Chợt lên ý lạ, nên viết văn chương Góp tiếng hậu phương, ngoài kia súng nổ Đốt lửa đêm đen, tầm đạn thay tiếng em.

VIDEO