Hai Bàn Tay Trắng

Đan Nguyên

Hai bàn tay trắng, nghèo xơ xác nghèo Nên em ra đi, không nói một điều Ngày mai em vui duyên thắm Người ta mua em nhung gấm Anh không ngờ, em bạc như vôi. Hai bàn tay trắng, thì lưu luyến gì Em vui đi em, với cảnh huy hoàng Mặc ai bao đêm sương gió Dầm mưa đi trong nhung nhớ Để em vui người mới sang giàu. Chẳng dấu diếm, thân anh vốn nghèo Hai bàn tay gầy chai thô Đâu có gì để mà em mơ. Chẳng xứng đáng, ai kia vóc ngà Em quen lụa là xa hoa Thôi em thuộc về người ta. Hai bàn tay trắng, nào mơ ước nhiều Em nay cao sang, lắm kẻ nuông chiều Còn như anh luôn tay trắng Mà em không quen cay đắng Đường em đi, nào trách em gì.

VIDEO