Gió Về Miền Xuôi

Đan Nguyên

Gió về miền xuôi Anh đưa em cuối nẻo cuối đường Gió đầu non gió lọt đầu ghềnh Đường em đi đường nở hoa khắp luống cày Trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường. Gió, gió về là về miền xuôi Anh đưa em nước lớn nước ròng Để em qua sông qua suối thăm chồng Gió về miền xuôi qua bốn vịnh năm voi Đón đưa đưa ngược xuôi. Em ơi, em ơi Đường về quê ta mấy bước Đường về quê xa mấy ngõ Mà sao người nỡ bỏ, bỏ quên đường Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cày Trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường.

VIDEO