Gặp Nhau Làm Chi

Đan Nguyên

Gặp nhau làm chi, đêm đêm về tưởng nhớ Gặp nhau làm chi, thương nhớ mênh mang Người yêu người yêu, ru ta say giấc nồng Để ta dìu em đi vào cõi đam mê. Gặp nhau làm chi, sao đêm dài buồn thế Gặp nhau làm chi, lệ ước hoen mi Tình đến rực rỡ, em cho tôi ước mơ Tình xa tình lỡ, ta mượn những cơn say. Em ơi em ơi, gặp nhau để làm gì Cho nhau thương đau tình yêu nghĩa là gì Khi một người lặng lẽ bước đi. Đi trong cơn mưa, tình xưa xoá nhạt nhoà Anh đang chơi vơi, người ấy đã vô tình Khi đường đời không cùng lối đi. Gặp nhau làm chi, cho thêm sầu thêm nhớ Gặp nhau làm chi, tình đã phai phôi Người đến rồi đi, cho ta say giấc mộng Mộng đã tan vỡ, ta chìm vào những cơn say.

VIDEO