Gặp Lại Cố Nhân

Đan Nguyên

Lâu lắm xa rồi mình lại gặp nhau Hai đứa không còn ngày vui hôm nao Giờ em vui bước bên ai Còn tôi lòng vẫn chưa phai Mối tình xưa nhiều chua cay. Em có thương gì kỷ niệm đầu tiên Hai đứa xây mộng một ngày nên duyên Đời anh sương gió gian nan Đời em lụa gấm cao sang Nên mối tình vô vọng lìa tan. Ngày xưa gặp gỡ nhau chi Trăm năm hỏi có duyên gì hay không Một người đẹp bước bên chồng Còn ta đơn lẻ nghe lòng bâng khuâng. Hai đứa quay mặt tựa chẳng hề quen Khơi đống tro tàn làm gì đau thêm Bài ca tôi viết cho tim Cầu xin thượng đế vô biên Cho suốt đời con được tìm quên.

VIDEO