Đừng Nói Xa Nhau

Đan Nguyên, Hoàng Thục Linh

Đừng nói xa nhau, cho tâm hồn đau khổ Đừng nói xa nhau, cho mắt lệ hoen mờ Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ Vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường máu nhuộm Mình đã gieo neo nghe chóp bể mưa nguồn Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang Có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hay nói rằng Yêu là chết ở trong lòng một ít Vì mấy khi yêu mà chắc được, được người yêu Cho, cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết. Chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt Chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầu Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu Với một tiếng tin yêu nhau, mối tình đẹp ngàn sau.

VIDEO