Chuyện Hoa Sim

Đan Nguyên

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim Có người con gái xuân vời vợi Tóc còn ngăn ngắn chưa đầy búi. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím Chiều chiều lên những đồi hoa sim Đứng nhìn sim tím hoang biền biệt Nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm. Ôi lấy chồng chiến binh Lấy chồng thời chiến chinh mấy người đi trở lại Sợ khi mình đi mãi sợ khi mình không về Thì thương người vợ bé bỏng chiều quê. Nhưng không chết người trai khói lửa Mà chết người gái nhỏ hậu phương Mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi Thường ngày qua những đồi hoa sim Thấy cành sim tím thương vô bờ Tiếc người em gái không còn nữa. Tại sao nàng vẫn yêu màu tím Màu buồn tan tác phải không em Để chiều sim tím hoang biền biệt Để mình tôi khóc chuyện hoa sim.

VIDEO