Bạc Trắng Lửa Hồng

Đan Nguyên, Phi Nhung

Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao? Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chiêm bao Tình anh như áng mây cao Tình em như ánh trăng sao Cớ sao mình chẳng được gần nhau? Cuộc sống kim tiền chia cách đôi ta Bạc trắng lửa hồng, nẻo đời thêm xa Đường anh sương gió bao la Đường em thêu gấm, thêu hoa Đớn đau này muôn kiếp không nhoà. Hẹn ước nhau chi, cho một người ôm mối hận Nhìn theo một chiếc xe hoa Trăm năm biết có duyên gì Gian truân nếu có qua cầu Thì hợp tan duyên số mà thôi. Một bước xa rời muôn kiếp ly tan Một cánh thiệp hồng tiễn người sang ngang Mười hai bến nước thênh thang Từ nay đôi nẻo quan san Khóc cho đời bạc trắng lửa hồng.

VIDEO