Áo Em Chưa Mặc Một Lần

Đan Nguyên

Tôi với nàng, hai đứa nguyền yêu nhau Tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu Để giao ước tôi trao nàng nhẫn cưới Em cũng tặng tôi khăn hồng thêu cành hoa mai. Tôi vốn nghèo, em cũng chẳng cao sang Tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng Ngày hôn lễ, em không đòi châu báu Chỉ ước một đôi áo thêu để nhớ duyên đầu. Ngờ đâu, dây đứt lìa đàn Nụ hoa chưa thắm vội tàn Chưa vui đã sầu chia phôi Vội đi bỏ đôi áo mới, ai mặc bây giờ em ơi. Tôi thẫn thờ, nghe tiếng hàng thông reo Thương quá là thương khi nắng ngã về chiều Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng Nhưng vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng.

VIDEO