60 Năm Cuộc Đời

Đan Nguyên

Em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời 20 năm đầu, sung sướng không bao lâu 20 năm sau, sầu vương cao vời vợi 20 năm cuối là bao. Ơ là thế, đời sống không là bao Ơ là bao, đời không lâu là thế Ơ được bao năm sống mà yêu nhau . Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời Khi xa em rồi anh biết yêu thương ai Nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời Em ơi ta sống là bao...

VIDEO